Medzinárodne certifikované výcviky Neuro-lingvistického programovania a koučing

Naším hlavným cieľom je prinášať klientom kompletné poznatky, znalosti a zručnosti z oblasti neurolingvistického programovania.

Všetky vzdelávania sú pravidelne aktualizované tak, aby obsahovali najnovšie verzie jednotlivých NLP techník a modelov.

Naše vzdelávania neurolingvistického programovania majú medzinárodné certifikácie pod International Trainers and Coaching Association.

Certifikáty vydávané ITCA NLP sú vydávané vo Veľkej Británii a sú podpísané priamo spolutvorcom NLP a New Code NLP Johnom Grinderem a spoluzakladateľkou New Code NLP Carmen Bostic St. Clair.

O čom je Neuro-lingvistické programovanie?

Neurolingvistické programovanie (NLP) študuje ľudskú výnimočnosť a jedinečnosť. Zaoberá sa tým, ako vynikať a dosahovať mimoriadnych výsledkov.

NLP zahŕňa sadu unikátnych nástrojov na zvýšenie sebavedomia, osobného rozvoja a dosahovania nadštandardných výsledkov v podnikaní i v živote.

NLP sa venuje tomu, ako ľudský mozog kóduje učenie a skúsenosti a môžeme ho nazvať "používateľským manuálom pre mozog" alebo tiež "psychológiou úspechu".

Naše spomienky na danú subjektívnu skúsenosť majú štruktúru. NLP dokáže túto štruktúru vyvolať, špecifikovať a opakovať pomocou modelovania, čo umožňuje prenášať potrebné schopnosti z osoby na osobu a zo situácie na situáciu.

Ak nie sú vlastné naučené vedomé a nevedomé vzory myslenia, komunikácie alebo správania v danom kontexte už viac efektívne, tak NLP môže byť použité na ich zmenu a nahradenie alternatívnymi vzormi.

Neuro - zameriava pozornosť na náš mozog, predovšetkým na oblasť podvedomia a nevedomia

Lingvistické - zaoberá sa verbálnou komunikáciou, ktorú používame smerom k sebe samej aj k druhým ľuďom

Programovanie - pozoruje spôsob, ako spájame dokopy vzory myslenia, jazyka a správania, s cieľom dosiahnutia určitých výsledkov. Princíp, z ktorého programovanie vychádza, predpokladá, že ľudia v živote využívajú rôzne stratégie (rovnako ako počítače).

Ing. Jitka Ďuricová

Medzinárodne certifikovaný tréner ITANLP s viac ako 10 ročnou praxou v realizácii výcvikov NLP Premier Practitioner a NLP Master Practitioner.

ITCA NLP

Výber z aktuálnej ponuky kurzov

NLP PREMIER PRACTITIONER

Investujte do svojej životnej premeny, ktorá povedie k vašemu úspešnému a spokojnému životu!

 • 15 dní, ktoré navždy zmenia váš život a pomôžu vám naštartovať úspech
 • Jednoduché techniky založené na princípe fungovania ľudského mozgu
 • Získáte kontrolu nad svojím životom, kariérou, zdravím či finančnou situáciou
 • Rýchla aplikácia techník na seba, druhé osoby i skupiny
 • 2 medzinárodné certifikácie: NLP Practitioner a NLP New Code Practitioner (ITCA NLP)
 • Certifikát NLP Kouč
 • Akreditované u MŠMT

Detailné informácie

NLP PRACTITIONER

Poznajte na akých princípoch funguje ľudský mozog a zmeňte seba i ostatných ľudí!

 • 11 dní v priebehu ktorých preniknete do hĺbky klasického NLP
 • Jednoduché techniky založené na princípe fungovania ľudského mozgu
 • Získate kontrolu nad svojím životom, kariérou, zdravím či finančnou situáciou
 • Rýchla aplikácia techník na seba, druhé osoby i skupiny
 • Medzinárodná certifikácia: NLP Practitioner (ITCA NLP)
 • Certifikát NLP Kouč

Detailné informácie

NLP PRACTITIONER ONLINE

Študujte Neuro-lingvistické programovanie z pohodlia svojho domova

 • 8 spoločných stretnutí formou videokonferencie, ktoré vás naučia všetky základné NLP techniky
 • Jednoduché techniky založené na princípe fungovania ľudského mozgu
 • Získate kontrolu nad svojím životom, kariérou, zdravím či finančnou situáciou
 • Rýchla aplikácia techník na seba, druhé osoby i skupiny
 • Medzinárodná certifikácia: NLP Practitioner (ITCA NLP)
 • Certifikát NLP Kouč

Detailné informácie

NLP MASTER PRACTITIONER

Pokročilý NLP výcvik naväzujúci na výcviky NLP Premier Practitioner a NLP Practitioner

 • 15 dní, ktoré z vás udělají - /zaistia, vytvoria,/ odborníka v Neuro-lingvistickom programovaní
 • Poznajte princípy jednotlivých NLP techník a ich prepojenia s fungovaním ľudského mozgu
 • Naučte sa využívať NLP na všetkých jeho úrovniach tak, že budete schopní maximalizovať jeho potenciál pri práci so sebou i s druhými ľuďmi
 • Medzinárodná certifikácia: NLP Master Practitioner

Detailné informácie

NLP MASTER PRACTITIONER ONLINE

Pokročilý tréning NLP nasledujúci po NLP Practitioner ON-LINE tréningu

 • 12 dní, ktoré z vás urobia odborníka v neuro-lingvistickom programovaní
 • Spoznajte princípy jednotlivých NLP techník a ich prepojenia s fungovaním ľudskej mozgovej činnosti
 • Naučte sa využívať NLP na všetkých jeho úrovniach, aby ste boli schopní maximalizovať jeho potenciál pri práci so sebou aj s inými ľuďmi
 • Medzinárodný certifikát: NLP Master Practitioner

Detailné informácie

Porovnanie výcvikov NLP Practitioner

NLP Premier Practitioner

15 dní
Prezenční
Medzinárodné certifikované výcviky:
 • NLP Practitioner
 • NLP New Code Practitioner
Certifikáty:
 • NLP Practitioner (ITCA NLP)
 • NLP New Code Practitioner (ITCA NLP)
 • NLP Kouč (NLP Academy)
 • Rekvalifikácia na pozíciu „Kouč“

Cena: EUR 3 340 + DPH 21% Cena za deň EUR 223 + DPH

NLP Practitioner

11 dní
Prezenční
Medzinárodné certifikované výcviky:
 • NLP Practitioner
Certifikáty:
 • NLP Practitioner (ITCA NLP)
 • NLP Kouč (NLP Academy)

Cena: EUR 2 540 + DPH 21% Cena za deň 231 EUR + DPH

NLP Practitioner ONLINE

8 dní
Videokonference
Medzinárodné certifikované výcviky:
 • NLP Practitioner
Certifikáty:
 • NLP Practitioner (ITCA NLP)
 • NLP Kouč (NLP Academy)

Cena: EUR 1600 + DPH 21% Cena za deň EUR 200 + DPH